Black Steel Welding

Produkty specjalnego przeznaczenia

             Współpracując z wieloma wyspecjalizowanymi zakładami na Podlasiu i wpierając ich w utrzymaniu ruchu, niejednokrotnie wykonywaliśmy projekty “nietypowe”, które często bywały niełatwe w realizacji. Nieraz przekonaliśmy się że branża spawalnicza nie zna granic a wszytko co może usprawnić i polepszyć procesy tkwi tylko w naszych głowach i pomysłach które będziemy umieli wdrożyć.

           Na specjalne zamówienie wykonywaliśmy np. urządzenie służące do poboru wody ze zbiornika przeciwpożarowego (retencyjnego). Ten pływający “hydrant” umożliwia pobór wody przez straż pożarną z miejsca posadowienia bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń i obawy o zassanie osadów z dna.

Urządzenie do poboru wody
Urządzenie p.poż do poboru wody
Urządzenie p.poż do poboru wody ze stopą
Urządzenie do poboru wody ze zbiornika retencyjnego
Stalowa przegroda zbiornika
Stalowa przegroda zbiornika
Odbojnica
Konstrukcja zbrojona odbojnicy
Odbojnica
Odbojnica stalowa do równania płyt